หนังสือชุด ขายเป็นแพคคู่ 2 เล่ม ความหนารวม 784 หน้า (เล่ม 1: 384 หน้า, เล่ม2: 400 หน้า)
 
หนังสือแปลเล่มนี้ เกี่ยวกับ Enneagram (คนไทยเรียก นพลักษณ์) เป็นหนังสือที่ลงลึกในศาสตร์นี้อย่างเข้มข้น ช่วยทำให้เข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ในไทป์ต่างๆ ทั้ง 9 ไทป์หลัก และ 27 ไทป์ย่อย เพื่อการรู้จักตัวเองอย่างละเอียด เข้าใจข้อจำกัด  และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ที่จะออกจากกรอบของการให้คุณค่าและความเชื่อเดิมๆ มองเห็นมุมมองใหม่ๆ และพบความเป็นไปได้ที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อน ซึ่งการเข้าใจตัวเองนี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจผู้อื่น นำไปสู่การบริหารที่ดี สานความสัมพันธ์ให้แข็งแรง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ  เพื่อการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 

ข้อมูลหนังสือ