หากไปถามเรื่องความเหนื่อยกับเด็กอายุสิบแปด พวกเขาอาจจะหมายถึงเรื่องเรียน เรื่องความรัก

หากถามคนอายุสี่สิบขึ้นไป พวกเขาอาจจะหมายถึงเรื่องทางกายภาพ ความอ่อนล้า ความเสื่อมถอยของสภาพร่างกาย

แต่กับคนที่อายุยี่สิบกลางๆ ความเหนื่อยหมายถึงความเคว้งคว้างสับสน ค้นหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าชีวิตนี้จะเอายังไง

คนวัยยี่สิบเต็มไปด้วยค่ำคืนอันเหนื่อยล้า ท้องฟ้าของพวกเขาไม่ได้บรรจุด้วยพระจันทร์หรือดวงดาว ทว่ามันล่องลอยเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถาม

ข้อมูลหนังสือ