ด้วยเหตุผลบางประการ เธอจึงได้เริ่มต้นชีวิตแห่งการว่างงานเป็นระยะเวลา 1 ปี แม้จะอยู่ท่ามกลางชีวิตประจำวันอันแสนสบาย แต่เนื่องจากเป็นคนว่างงานเธอจึงมองเห็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นเด็กขึ้นมา

ขณะที่คอยเข้าๆ ออกๆ ระหว่างเส้นแบ่งที่ว่านั้น ทุกๆ วันเธอก็พยายามในแบบของตัวเองอย่างเต็มที่

ข้อมูลหนังสือ

  • วันนี้เจ๊ทำอะไร? (เล่ม 2)
  • ผู้เขียน: Ikeda Takashi
  • ผู้แปล: Kenjinora
  • สำนักพิมพ์: Dexpress
  • จำนวนหน้า: 178 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786169292746