“อ่อนชอบชั่วขณะนี้มาก การอยู่สถานที่หนึ่งแต่ใจคิดถึงอีกที่หนึ่ง การมีชีวิตหนึ่ง แต่ใจคิดถึงอีกชีวิตหนึ่งของตน”

“หากไม่อยากสูญเสียสิ่งใดก็จงอย่ารัก... แต่เขารักไปแล้ว”

“ใช่ มันไม่โรแมนติก รักนิรันดร์แบบปักใจอยู่คนเดียว ผู้ชายหลายใจ รักได้ไม่บันยะบันยัง ไถ่ถอนตัวเองจากความทรงจำผ่านงานเขียน สร้างอนุสรณ์สถานขึ้นใหม่ในเรื่องเล่า แต่ก็ทำร้ายความรู้สึกของผู้หญิงที่รักเขา”

ข้อมูลหนังสือ

  • ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง
  • ผู้เขียน: อุทิศ เหมะมูล
  • สำนักพิมพ์: จุติ
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786169289623