วิจัย ‘ไม่’ ขึ้นหิ้ง : ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัย ไปสู่การสร้างนวัตกรรม คือคู่มือถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมงานวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการ พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่า และการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆจนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ

ข้อมูลหนังสือ