พ่อแม่มักจะมุ่งความสำคัญในการเลี้ยงดูลูกไปที่วิธีการอบรมเลี้ยงดูมากจนเกินไป โดยมองข้ามเบื้องหลังสภาพจิตใจของผู้เลี้ยงดู ในปัจจุบันบรรดาพ่อแม่ เมื่อต้องเผชิญกับความ กดดันจากสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นความไม่ เท่าเทียมกันทางสังคมบวกกับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนการที่จะให้เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติด้วยภาวะจิตใจที่ปกติจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

สิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอก็คือ การที่พ่อแม่ในปัจจุบันจะต้องรู้จักสังเกตและทบทวนตัวเอง ทำความเข้าใจพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของตัวเองอย่างชัดเจน สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดกันแน่ที่จะทำให้ลูกมี พลังเชิงบวก และสิ่งใดที่จะทำให้ลูกมีพฤติกรรมเชิงลบที่มาจากการขับเคลื่อนของจิตใจบางอย่างที่ตัวเอง ไม่ ทันได้ตระหนักรู้ สิ่งนี้สำคัญกว่าการเข้าใจแนวคิดและวิธีการเลี้ยงดูแบบสมัยใหม่ การเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อน มอบความรักให้กับลูกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

ข้อมูลหนังสือ