กวี คือครูของพวกเราซึ่งเป็นคนธรรมดาในด้านความรู้เกี่ยวกับจิตใจ เพราะว่าพวกเขาดื่มน้ำในลำธารสายที่เรายังไม่อาจเข้าถึง อย่างเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ได้

ซิกมุนด์ ฟรอยด์

ข้อมูลหนังสือ