“เสียงครางของวีนัส” เทวีแห่งความรักที่พัดพาอักษรและเรื่องราวชวนหวามไหวให้มาสู่โลกนี้ เป็นงานวรรณกรรมที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นขบถวรรณกรรม ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ติดอยู่ในกรอบร่าง ข้อแม้ ข้อห้าม หรือกฎเกณฑ์ในใคร

ข้อมูลหนังสือ