หนังสือเล่มนี้ร้อยเรียงเรื่องราวหลักฐานของคนญี่ปุ่น 8 คน ต่างอาชีพ ต่าง Profile แต่สิ่งเดียวที่มีเหมือนกันคือ "ความรักในสิ่งที่ทำจากใจจริง" ทั้งมีความสุข ทั้งเป็นต้นแบบ ให้กับคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานอีกเป็นจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น ถ้าได้เห็นหลักฐานก็จะเข้าใจว่า ถ้าอยากหาสิ่งที่รัก ไม่ใช่เรื่องหนักสำหรับชีวิตเลย "ใครก็ทำได้เพียงพลิกหลักคิดแค่นิดเดียว" 

ข้อมูลหนังสือ

  • วิ่งตามฝัน ยังไงก็ชนะ
  • ผู้เขียน: บูม ภัทรพล เหลือบุญชู
  • สำนักพิมพ์: You2Morrow
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9786169264927