เมื่อมองย้อนกลับไปพบว่าศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้มีทั้งศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ และนักเขียนที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน ผนวกกับการได้จัดค่ายวรรณกรรมมาต่อเนื่องมาสามปีทำให้มีโอกาสได้รู้จักนักเขียนและกวีหลายท่าน ความคิดที่จะทำหนังสือวรรณกรรมสักเล่มโดยรวมผลงานของนักเขียนศิษย์เก่า บุคลากรปัจจุบัน นักเรียน และนักเขียนรับเชิญ ที่เคยได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณกรรมกันมาก็ได้เกิดขึ้นโดยมีความคาดหวังลึกๆ ว่าหนังสือเล่มนี้อาจมีส่วนช่วยในการปลุกกระแส สร้างสีสันให้วงการวรรณกรรม กระตุ้นการอ่านให้กับนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป

ข้อมูลหนังสือ