เบอร์แทรม แซดเลอร์ เป็นผู้ถูกเลือกเพื่อส่งตัวไปปฏิบัติการภารกิจสำคัญที่หอดูดาวบนดวงจันทร์ หน้าที่ของเขาคือตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้น งานที่เขาต้องทำจริงๆคือสืบหาข้อมูลสำคัญเพื่อปกป้องโลกและระบบสุริยะ หากทำไม่สำเร็จสงครามระหว่างดวงดาวจะอุบัติขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเอง

ข้อมูลหนังสือ