พิภพชัชวาลเป็นโลกแห่งอุดมคติที่อุดมไปด้วยสิ่งต่างๆที่โลกของเราพึงมีแต่ไม่อาจมีได้ อันได้แก่ ปัญญาความรู้บริสุทธิ์ ระบอบการปกครองที่สมบูรณ์แบบ ความสุขสงบของผู้คน สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดมีในโลกความเป็นจริง ดังนั้นการจะมีขึ้นได้ก็ต้องอาศัยโลกพิเศษมหัศจรรย์ในจินตนาการ ผ่านนิยาย เรื่องเล่า ดังเช่นที่โธมัส มอร์ทำไว้ก่อนใน ยูโทเปีย หรือสืบย้อนขึ้นถึงสมัยกรีกโบราณก็คือ อุตมรัฐ ที่เพลโต้ได้สร้างแนวทางวางแนวคิดเอาไว้ และมาร์กาเร็ต คาเว็นดิชได้สร้าง พิภพชัชวาล ขึ้นตามมา

ผลงานเหล่านี้กลายเป็นขุมความคิด บ่อเกิดแห่งปัญญา ให้คนรุ่นต่อๆมาได้แตกหน่อต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ