เวลส์มีพื้นฐานการศึกษามาทางด้านชีววิทยา  เมื่ออายุ 17 เขาได้รับทุนการศึกษาที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์นอร์มัลในกรุงลอนดอนและได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยา  สนใจเรื่อง “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” ของชาร์ล ดาร์วินเป็นพิเศษ  และมีข้อโต้แย้งมากมายในประเด็นทางสังคมที่เรียกกันว่า Social Darvinism  ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นฐานคิดทางวรรณกรรมและทางสังคม-การเมืองให้เขาในเวลาต่อมา    เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเมื่ออายุ 24 ปี และเริ่มเขียนหนังสืออย่างจริงจังเมื่ออายุ 27 ปี

การเกิดขึ้นของนวนิยาย เกาะของ ดร.มอโร  ส่วนหนึ่งเป็นประเด็นมาจากการถกเถียงของบรรดานักวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะนักชีววิทยา) ในยุโรปช่วงต้นศตวรรษที่ 19  และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลสะเทือนมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน  เช่น เรื่องการเลือกคัดสายพันธุ์ของธรรมชาติที่บอกว่า “ผู้แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอด”  เรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันในหมู่นักคิดนักเขียนและนักปรัญชาทั้งของอังกฤษและของยุโรป  กล่าวคือชาติพันธุ์ของมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่จะดีขึ้นหรือตกต่ำ และมีหนทางใดบ้างที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขความตกต่ำ

“ดร.มอโร” คือนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องหลบหนีเรื่องอื้อฉาวออกมาหาสถานที่ทดลองใหม่ของตน และกลายมาเป็น Fantasy Science Fiction ที่อิงอยู่กับหลักทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นดังกล่าว   

เกาะของ ดร.มอโร คือนิยายไซไฟเชิงพิศวงและชวนสยอง    เกาะสมมุติกลางมหาสมุทรที่เรียกว่าIsland of Dr. Moreau เป็น “โลกจำลอง” ของข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ “ความรับผิดชอบทางศีลธรรม”  เป็นทั้ง Fact และ Fiction ที่เวลส์ได้ต่อยอดมาจากแง่มุมของทฤษฎีวิวัฒนาการนั่นเอง   

ข้อมูลหนังสือ