ยิ่งใกล้ชิด...ยิ่งคิดถึง...ผมก็ยิ่งค้นพบสิ่งที่ตนเองเคยเขียนที่ได้นำพาชีวิตของผมให้ก้าวล่วงไปไกลสู่โลกอันเป็นนิมิต ผมได้เห็นอะไรบางอย่างตรงนั้น และปรารถนาให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสจะมองเห็น ตราบที่คุณ...ตัดสินใจถอดหัวใจทั้งหมดออกมาวางไว้ตรงหน้า แล้วค่อยเอื้อมมือไปผลัก ให้มันเคลื่อนไหวออกไปสู่ตรงกลาง เบื้องหลัง และขึ้นไปสู่เบื้องบน 
 
ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า รวบรวมคมความคิด มุมมองต่อชีวิต คุณค่าความเป็นมนุษย์และจุดมุ่งหมายสูงสุดเชิงปรัชญา เป็นวิถีแห่งการวางหัวใจไว้ให้ผู้อ่านได้สัมผัสด้วยดวงใจของท่าน ดุจเดียวกัน
 
สกุล บุณยทัต นักคิด นักเขียน นักวิจารณ์ ผู้มีประสบการณ์เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมระดับประเทศมากมาย อาทิ Young Thai Artist Award และ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน S.E.A. Write 
 

ข้อมูลหนังสือ

  • ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า
  • ผู้เขียน: สกุล บุณยทัต
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — เมษายน 2560
  • ISBN: 9786169246992