ในใจของเราทั้งสอง เราจะโอบประคองสิ่งใด ไว้ให้แก่กันในยามนี้ ได้มากไปกว่า ความห่วงใยในความรัก ที่ต่างคนต่างรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเรา มาเนิ่นนานแล้ว.... นอกเหนือไปจากว่า มันยังคงเป็นความงดงามแห่งความทรงจำ ที่ลอยคว้างอยู่กลางความฝัน อันไม่เคยเอ่ยลาไปจากกันและกันเลย แม้ในความเป็นจริงที่เราทั้งสอง ต่างช่วยกันซ่อนเร้นและอำพราง

สารบัญ

- FATHER & SON REUNION

- ก้าวเดินไปสู่ที่ทางของความรัก

- ขอลมหายใจให้กันและกัน

- ขออย่ากลัวในความเป็นตัวเอง

- ครอบครัวคือความงามของความสุข

- สะท้อนภาพในภาพสะท้อน

- หุบเขาไม่เคยหลับใหล

- แสงแห่งฟ้า

- มุมมองจากที่สูง

- บนเรือแห่งการแสวงหา...

- ประกายใจของชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • ในใจของเราทั้งสอง
  • ผู้เขียน: สกุล บุณยทัต
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 139 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786169246930