งานเขียนของธัชชัย เหมือนการพาผู้อ่านเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งความประหลาด มีทั้งบรรยากาศแบบเหนือจริง ภาพประทับใจในวัยเยาว์ การโหยหาอดีตของกวี การเสียดเย้ยอย่างลึกลับ และสัญลักษณ์แปลกแปร่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์

เด็กชายผู้ถูกผีหลอกฯ มีมิติ มีความงาม มีความลึก ทั้งด้านการเล่นกับภาษา การพรั่งพรูของถ้อยคำ และความคิดสร้างสรรค์

เราสามารถ 'อ่าน' หนังสือเล่มนี้ได้อย่างหลากหลายตามใจปรารถนา อ่านช่องว่างระหว่างคำ อ่านเฉพาะบท หรืออ่านแยกแต่ละส่วน แต่ทั้งหมดแล้ว เรื่องราวทั้งมวล ต่างล้วนเป็นเนื้อเดียวกัน

ทรงพลัง ล้ำลึก

—บรรณาธิการ

ข้อมูลหนังสือ

  • เด็กชายผู้ถูกผีหลอกและเรื่องราวอันน่าสะพรึงอื่น
  • ผู้เขียน: ธัชชัย ธัญญาวัลย
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2558
  • ISBN: 9786169246916