หักล้างความเชื่อผิดๆ ว่าเด็กทารกต้องเริ่มกินอาหารด้วยการใช้ช้อนป้อนอาหารเหลว หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า ทำไมการให้ลูกนำทางด้วยการกินเองตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก

ข้อมูลหนังสือ