บันทึกบรรยาย “ถนนไปสู่ความชัดเจน
หนังสือชุดรวมบทความจาก anuthin.org

“ถนนไปสู่ความชัดเจน” รวบรวมชุดบทความที่แสดงถึงกระบวนการต่างๆ บนเส้นทางของการได้มาซึ่งคำตอบจากคำถามมากมายที่มีอยู่รอบตัว การชี้ให้เห็นถึงคำถามที่ทุกคนได้ยินจนเคยชิน หากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลุกขึ้นมาหาคำตอบ

ข้อมูลหนังสือ