บันทึกบรรยาย “ก้อนหินในรองเท้า”
หนังสือชุดรวมบทความจาก anuthin.org

“ก้อนหินในรองเท้า” รวบรวมชุดบทความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ยังคงเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง แม้ทุกคนจะรู้ดีว่าปัญหานั้นยังส่งผลกับสังคมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลหนังสือ