บันทึกบรรยาย “กำแพงคอนกรีต”
หนังสือชุดรวมบทความจาก anuthin.org

“กำแพงคอนกรีต” รวบรวมชุดบทความเกี่ยวกับการระบุปัญหารวมไปถึงการมองเห็นอุปสรรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย เพื่อที่เราจะสามารถก้าวข้ามชุดคำตอบเดิมและได้มาซึ่งชุดคำตอบใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

ข้อมูลหนังสือ