เนื้อหาจะให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผึ้ง วงจรชีวิต สังคมของผึ้ง โดยผ่านทางผ่านวาด ที่สามารถสื่อข้อความที่อ่านให้เด็กฟังได้อย่างน่ารัก และน่าสนใจ เช่น

ในอาณาจักรของผึ้ง จะประกอบไปด้วย ผึ้งนางพญา 1 ตัว ผึ้งตัวผู้ร้อยกว่าตัว และผึ้งงานหลายพันตัว
ผึ้งนางพญาจะไล่ผึ้งตัวผู้ออกจากรัง หลังจากผสมพันธุ์แล้ว
ผึ้งนางพญาสามารถวางไข่ได้ถึง 2,000 ฟองต่อวัน
เมื่อไข่อายุได้ 3 วัน ก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน (6 วัน) จากนั้นจะเข้าสู่ระยะดักแด้ (12 วัน) และเจริญเป็นตัวเต็มวัยในที่สุด
ตลอดชีวิตของผึ้งงาน มันจะทำหน้าที่เป็นพนักงานทำความสะอาด เป็นพี่เลี้ยงดูแลตัวอ่อน เป็นกรรมกรก่อสร้างรัง เป็นทหารปกป้องรัง และเป็นเกษตรกรผลิตอาหาร
ผึ้งสามารถตอมดอกไม้ได้ 250 ดอกในหนึ่งชั่วโมง
ผึ้งใช้การเต้นรำเพื่อสื่อสาร (บอกทิศทาง) ระหว่างกัน

 

ข้อมูลหนังสือ