"ผมชื่ออารัม : My Name is Aram" เล่มนี้ เป็นเรื่องเล่าถึงประสบการณ์ผู้เขียนสมัยเป็นเด็กอายุ 7-17 ปี ในเมืองเล็กๆ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในยุคเกือบร้อยปีที่แล้ว ท่ามกลางญาติพี่น้องชาวอาร์เมนียผู้อพยพ ที่อยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ ทั้งยังสะท้อนจินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น ความซนของเด็กผู้ชายในเมืองเล็กๆ ยุคก่อน ซึ่งพวกเขาดูจะเรียนรู้จากธรรมชาติและผู้คนร่วมกัน ทั้งการอ่านหนังสือได้ดีกว่าการเรียนรู้จากโรงเรียน มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน มีความคิดแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น แม้จะมีความรู้สึกท้าทาย ศาสนา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมบางอย่างอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการสนองความอยากรู้ อยากสนุกแบบซื่อๆ ผู้เขียนถ่ายทอดได้อย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา เป็นความสุขในช่วงวัยเด็กรุ่นที่ดูเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรมาก

ข้อมูลหนังสือ