ดอเรียน เกรย์ บุรุษหนุ่มชนชั้นสูง ความรู้สูง รสนิยมเป็นเลิศ สง่างามประดุจเทพบุตรที่อยู่ในความฝัน แต่เบื้องหลังสิ่งที่ดูดีเหล่านี้ กลับมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ เป็นความลับที่เขาจะยอมแลกกับการเป็นคนผิดบาป เพื่อปกป้องมัน...

ข้อมูลหนังสือ