“ลี้ให้แสนไกล มิอาจข้ามพรมแดนใจ” ความเรียงว่าด้วยการเดินทาง ของ เกรท แซ่ ลี้ ผลงานของนักเขียนหนุ่ม เจ้าของผลงาน “เนิร์ด ชิ่ง โฮม เรื่องเล่าไกลบ้านกับชานชรา” (เรื่องเล่าประสบการณ์สนุกๆ สุขๆ ซึ้งๆ กับอาชีพดูแลคนชราในต่างแดน) กับบทบันทึกครั้งใหม่ รวบรวมเรื่องเล่า ต่างกรรมต่างวาระ ของเกรท แซ่ “ลี้”

ข้อมูลหนังสือ