ระหว่างที่เขาพักผ่อนที่เมืองเชอเลอเซิน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของกรุงปราก และเป็นช่วงที่เขามีปัญหาเรื่องการแต่งงาน งานเขียนชิ้นนี้แม้จะเรียงร้อยไปด้วยถ้อยคำเรียบง่าย แต่วิธีการเขียนนั้นฉายภาพบิดเบี้ยวเกินจริง ทั้งนี้เพื่อแสดงนัยยะความขัดแย้งระหว่างคาฟคาและบิดาของเขาต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นปมในใจมาตั้งแต่คาฟคายังเด็ก จดหมายถึงพ่อ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้นักอ่านเข้าใจแนวคิดและอิทธิพลที่มีต่อผลงานเล่มอื่นๆ ของ ฟรันซ์ คาฟคา ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ