เขาไปที่ห้องสมุดเพื่อสงบจิตสงบใจแต่ไม่อาจควบคุมจิตใจให้อ่านหนังสือได้ เขาสวดภาวนาด้วยความศรัทธาที่ผลักดันด้วยความโกรธ เขาร้องเพลงของเธอาร์โบ และร้องไห้หลั่งออกมาเป็นน้ำมันร้อนจัดซึ่งแผดเผาลึกเข้าไปในจิตใจ ถอดเสื้อและหยิบแส้เหล็กจากลิ้นชักโต๊ะทำงาน “มันคือปีศาจครับ คุณพ่อ…เป็นตัวที่ร้ายกาจยิ่งกว่าตัวอื่นๆ ทั้งหมด”

ข้อมูลหนังสือ