หนังสือ "Fluent Forever พูดคล่องไม่ต้องคิด" เล่มนี้ นำเสนอวิธีการเรียนภาษาด้วยรูปแบบใหม่ ที่ทำให้เวลาในแต่ละวันอันมีน้อยนิดเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ผลงานโดย "Gabriel Wyner" ซึ่งได้คิดค้นวิธีการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต แล้วด้วยวิธีการที่เขาคิดค้นขึ้นนั้น ทำให้เขาสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสระดับสนทนากับคนฝรั่งเศสได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3 เดือน! เขาทำได้อย่างไร? นี่คือความลับที่เราจะมาเปิดเผยในหนังสือเล่มนี้ และเชื่อเถอะ ถ้าเขาทำได้...คุณก็ทำได้!

ข้อมูลหนังสือ