หนังสือเล่มเล็กๆ ที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้เป็นความพยายามในการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ความเป็นมาของกระบวนการสันติภาพในปาตานี/ชายแดนใต้ ความริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติภาพ บ้างก็ปรากฏเป็นข่าว บ้างก็ดำเนินการอย่างเงียบๆ สาธารณชนจึงมักจะไม่ได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นความพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้เห็นถึงที่มาที่ไปความต่อเนื่องหรือจุดสะดุด ในแต่ละช่วงเวลาในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ที่หลายฝ่ายได้พยายามที่จะก่อร่างสร้างกระบวนการสันติภาพขึ้นมา >>> รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช

ข้อมูลหนังสือ