หนังสือเล่มนี้สื่อสารถึงพลังของการ "ยอมรับตัวเอง" ซึ่งเป็นหัวใจของทั้งพุทธธรรมและจิตวิทยาตะวันตก การยอมรับตัวเองนอกจากจะทำให้หัวใจเปิดกว้างและอ่อนโยนกับสิ่งที่ตัวเองเป็นในทุกๆ ด้านแล้ว ยังสะท้อนถึงสิ่งที่ เชอเกียม ตรุงปะ เรียกว่า basic goodness หรือ "ความดีพื้นฐาน" --- ธรรมชาติพื้นฐานอันดำรงอยู่แล้วในตัวคนทุกคน

ความดีพื้นฐานคือสภาวะจิตอันเป็นปกตินี่เองที่ทำให้ทุกประสบการณ์ ทุกอารมณ์ ทุกผู้คน ทุกปรากฏการณ์ที่ผ่านเข้ามา มีคุณค่าและความหมายในตัวมันเอง และนั่นเองคือการแสดงตนของ "พุทธะ" ในฐานะประสบการณ์อันรุ่มรวยมีชีวิต หาใช่อำนาจอันสถิตอยู่ภายนอกตัว 

เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช เดินทางสู่โลกตะวันตกในทศวรรษ ๑๙๗๐ ท่านเป็นธรรมาจารย์ชาวทิเบตคนแรกๆ ที่สื่อสารพุทธธรรมด้วยภาษาจิตวิทยาแบบตะวันตก ทั้งจิตวิทยาตะวันตกและพุทธศาสนาต่างมีหนทางเฉพาะในการทำงานกับจิต เมื่อฝึกฝนอย่างมีทักษะทั้งการภาวนาและจิตบำบัดสามารถช่วยปลดปล่อยสิ่งที่เก็บงำ หลบซ่อน อำพรางในใจให้เผยตัวออกมาสู่แสงสว่าง เราจึงสามารถมองทะลุผ่านมัน เอาใจใส่ดูแลมัน ด้วยความเปิดกว้างและความอ่อนโยนได้ 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาและปรัชญา ผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและการเยียวยา ตลอดจนผู้อ่านที่ใฝ่รู้ในแนวคิดการภาวนาและการศึกษาธรรมชาติของจิตใจตน


ข้อมูลหนังสือ