ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตาม พุทธะสอนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความเป็นอนิจจัง ทว่าเกิดจากการต่อต้านขัดขืนความไม่แน่นอนที่เราประสบ และการพยายามทำให้ความฝันที่จะมีความปลอดภัยตลอดกาลกลายเป็นจริง

คำถามคือ เราจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่บนความไม่แน่นอนได้อย่างไร? จะเป็นเช่นไรเมื่อตระหนักว่าเราไม่มีวันได้ทุกอย่างดังที่หวังไว้ทั้งหมด? ทำอย่างไรเราจึงจะยอมรับและใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายกับมัน ทั้งยังโอบรับมันในฐานะพาหนะที่นำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตได้? จะเป็นอย่างไรหากเราบอกตัวเองว่า “ใช่เลย นี่ล่ะคือหนทางที่มันเป็น นี่ล่ะคือความหมายของการเป็นมนุษย์” แล้วตัดสินใจนั่งลงและสนุกไปกับการเดินทาง?

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำสอนที่เรียกกันในสายปฏิบัติของธิเบตว่า “คำมั่นสามประการ” ซึ่งไม่ว่าใครในศาสนาใดหรือแม้ไม่มีศาสนา ก็สามารถนำมาใช้เป็นหนทางสัมพันธ์กับธรรมชาติของชีวิตที่มีทั้งความเปลี่ยนแปลง ไม่มั่นคง โกลาหล และท้าทาย ทั้งยังเป็นวิถีทางนำประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมาปลุกให้เราตื่นรู้ แจ่มใส เบิกบาน มีเมตตา และเห็นแก่ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราสามารถอยู่อย่างง่ายงามกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา ทั้งความปวดร้าวใจและความเบิกบาน ความสำเร็จและความล้มเหลว ความไม่มั่นคงและความเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือ

  • ง่ายงามในความธรรมดา : เส้นทางการฝึกตนบนความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลง
  • แปลจากหนังสือ: Living Beautifully with Uncertainty and Change
  • ผู้เขียน: เพม่า โชดรัน
  • ผู้แปล: อัญชลี คุรุธัช
  • สำนักพิมพ์: ปลากระโดด
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9786169165354