“บทกวีที่ประหลาดล้ำ…” –มติชน “…ยังคงต้องหาวิธีอ่านอยู่…” –1001 Nights Editions “…วินเทจอีโรติก.” –Way Magazine

ข้อมูลหนังสือ