ตำนานเทพเจ้ากรีก มรดกแห่งอารยธรรมกรีก-โรมัน เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องสวยงาม แต่ก็ไม่เกินกว่าที่จะเป็นความจริง นิทานเหล่านี้โน้มน้าวชักจูงให้เชื่อว่าชีวิตที่ดำรงอยู่ และโลกที่ดำรงอยู่ ถูกสร้างขึ้นมาจากความสวยงาม ความน่าพิศวง และความมหัศจรรย์ เพียงสิ่งเดียวที่ไม่ดำรงอยู่คือ ความธรรมดาสามัญ

ข้อมูลหนังสือ