เรากำลังแสวงหาอะไร รวบรวมมาจากการพูดของกฤษณมูรติที่ San Diego State University รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี ค.ศ. 1970 ด้วยวัย 75 ปี กฤษณมูรติพูดอย่างเข้มข้นแรงกล้า เพื่อปลุกผู้ฟังให้ร่วมสืบค้นนัยของสิ่งทั้งหลายที่จิตมนุษย์สร้างขิ้นเพื่อเป็นหนทางในการแสวงหาอิสรภาพหรือสัจจะไม่ว่าจะเป็นองค์กร ความเชื่อ พิธีกรรม การทำสมาธิ ประสบการณ์ ความรู้หรือคัมภีร์ อันสูงส่งเลอเลิศเพียงใดก็ตาม กฤษณมูรติตีแผ่อย่างไม่ประนีประนอมให้เห็นว่า มนุษย์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อให้ตัวตนหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังได้อย่างแยบยล เพราะธรรมชาติของตัวตนนั้น มันกลัวความไม่มั่นคงปลอดภัย กลัวการเผชิญกับตัวมันเองอย่างที่มันเป็นอยู่จริง กลัวความเจ็บปวด กลัวการจบสิ้น กลัวความว่างเปล่าที่ไม่มีไม่เป็นอะไรเลย

ข้อมูลหนังสือ