บทกวีนั้นต่างจากบทกลอน
ในงานฉันทลักษณ์  เรามีร้อยแก้ว  เรามีร้อยกรอง
คล้ายกระบวนการแปรสภาพน้ำ  ซึ่งมีการกรอง  แล้วยังมีการกลั่น การกลั่นนั้นแตกต่างไปจากการกรอง

ในการทำงานกวีของศุ บุญเลี้ยง  ไม่เพียงแต่จะเลือกกรองเอาคำมาใช้
ฉขาพยายามกลั่นเอาประสบการณ์ของชีวิต  ความเชื่อ  และศรัทธา

กลั่นมันออกมาเป็นภาษาที่มีจังหวะ มีลีลา อย่างที่ต้องการ
อาจเป็นฉันทลักษณ์บ้าง และไม่เป็นบ้าง ตามแต่ความตั้งใจที่จะสร้าง
ให้เป็นเช่นนั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • มีรังไว้ให้รักอุ่น
  • ผู้เขียน: ศุ บุญเลี้ยง
  • สำนักพิมพ์: กะทิ กะลา
  • จำนวนหน้า: 80 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2558
  • ISBN: 9786169144298