หนังสือว่าด้วยศิลปะระดับสากลฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่รักในศิลปะ รวบรวมเนื้อหาโดยนักวิชาการชั้นนำ ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อ่านสนุก ไม่ต้องกังวลกับศัพท์เฉพาะ ‘เผยให้เห็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ ช่วยให้เข้าใจศิลปะที่เชื่อมโยงกับบริบททางประวัติศาสตร์ จัดพิมพ์ในรูปเล่มหนังสือศิลปะคุณภาพเยี่ยม หนังสือเล่มนี้ได้กลั่นกรองชีวิตและงานของดาลีให้อ่านง่าย เป็นส่วนผสมอันประณีตระหว่างข้อเท็จจริงของชีวประวัติกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ หยิบโยงประเด็นบันเทิงจากอัตชีวประวัติพร้อมวิพากษ์ผลงานของศิลปินอย่างถึงแก่น ทำความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับนวนิยายชีวิตที่ดาลีบรรจงเสกสรรค์ปั้นแต่ง แรดฟอร์ดประจักษ์ดีว่า ตำนานและจินตนาการย่อมเป็นส่วนที่ไม่อาจแยกออกจากประวัติศาสตร์ ทว่าไม่หลุดหลงจากความเป็นไปได้ และการแยกแยะข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม ภาพประกอบเยี่ยมยอดยิ่งช่วยส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคุณภาพเลิศ’ ---- ศาสตราจารย์โรเจอร์ คาร์ดินาล (Roger Cardinal) มหาวิทยาลัยเค้นท์ ณ แคนเทอรเบรี ซัลวาดอร์ ดาลี (ปี ค.ศ. 1904-89) คือหนึ่งในศิลปินชื่อดังและทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 เป็นผู้นิยามขอบเขตใหม่ของศิลปะ แฟชั่น และวัฒนธรรมป็อบ ผลงานนาฬิกาย้วย ช้างอวกาศ และโซฟารูปทรงริมฝีปาก เม เวสต์ กลายเป็นผลงานอมตะทั้งในโลกศิลปะและโลกโฆษณา ดาลีล้วนคู่ควรเหมาะสมกับการได้รับการยอมรับอย่างสูงในศิลปะทุกแขนง ไม่ว่าจะในฐานะจิตกร นักเขียน นักสร้างภาพยนตร์ นักวาดภาพประกอบ นักสร้างสรรค์วัตถุศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับ นักแต่งตำนาน และศิลปินสื่อแสดง

ข้อมูลหนังสือ