สิ่งสามัญเหล่านี้ ล้วนมีอยู่ทุกที่ หลายครั้ง เรายังไม่พร้อมปรับตัวเข้าหา จึงกล่าวโทษสิ่งตรงหน้า ว่าเป็นสิ่งเเปลกปลอม

ข้อมูลหนังสือ