บรรณาธิการ เมืองหลวง ศรีบางลำพูตอบจดหมาย มุมมืดนักเขียน ลายมือ ช่วง มูลพินิจ เปิดตัวหนังสือ รายงาน 80 ปี รงค์ วงษ์สวรรค์ โรแมนติกของป่าไม่เคยจาง วรรณกรรมล้อมโลก แปลกแต่จริง วอลเดน กลายเป็นเกม ข้างหลังเล่ม I ‘Read’ therefore I am‘อ่าน’สังคมอุดมวิจารณ์ รายงานพิเศษ ลอก ‘เรื่องสั้น’ส่ง ‘พานแว่นฟ้า’ อุรุดา โควินท์ บ้านแบบบาวา บินหลา สันกาลาคีรี เจ้าหญิง วรพจน์ พันธุ์พงศ์ วันนักเขียน สกู๊ปประจำฉบับ กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ? Ugrit’s gallery โมโนโทน รายงาน ความคืบหน้า สัมพันธ์นักเขียน ไทย-เวียดนาม The WRITER’s secret พัชรศรี เบญจมาศ นักเขียนรวยโคตร เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ หนังสือเล่มหนึ่งในเขาและเธอ เรื่องสั้นประจำฉบับ ปฏิวัติ ศุ บุญเลี้ยง เรื่องสมมุติ บัวไร บรรยาย หรือ บรรลัย อุทิศ เหมะมูล ชั่วชีวิตพลเมืองชั้นสอง เขาเริ่มต้น พระธาตุศักดิ์ สัญญะเชิงอำนาจและพื้นที่ โลกบรรณารักษ์ Reading Room พื้นที่ศิลปะเล็กๆ แต่ใจกว้าง มิถุนายน ไข่มดแดง ทดเวลา 2 นาฑี บำรุงสมอง 2 นาฑีครึ่ง Writer’s Gallery

ข้อมูลหนังสือ

  • WRITER 8 — กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก? นักเขียนรวยโคตร
  • ผู้เขียน: นิตยสารไรท์เตอร์
  • สำนักพิมพ์: ไรท์เตอร์
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2555
  • ISBN: 9786169109983