โลกนี้แหละเป็นสิ่งไร้สาระ แต่ก็โลกนี้แหละเป็นที่ค้นพบธรรมอันเป็นสาระ สาระย่อมซ่อนอยู่ในสิ่งไร้สาระ โลกนี้แหละไม่สงบ เร่าร้อนและเป็นทุกข์ แต่ความสงบของโลก ก็คือความสงบจากการดิ้นรน ที่จะหนีจากความเร่าร้อน โลกนี้แหละถูกห่อหุ้มรึงรัดอยู่ด้วยความมืด แต่จะหวังความสว่างจากที่ไหนได้อีก นอกจากแสงสว่างแห่งญาณทัศน์ของปัจเจกชนของโลกนี้ แก่นสารของโลกุตรธรรมก็มิใช่มีอยู่ที่อื่นใด นอกจากโลกิยธรรมอันไร้แก่นสารนั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ