เรื่องราวท้าทายโชคชะตาของวีรสตรีหูหนวกตาบอด ผู้เป็นแรงบันดาลใจและสัญลักษณ์แห่งความหวังแก่คนทั่วโลก

ข้อมูลหนังสือ