กลไกตลาดที่คุกคามระบบการเมืองอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกฤดูกาลเลือกตั้ง ทว่าพลังอันไร้ซึ่งการควบคุมนี้กำลังจะนำอันตรายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมาสู่ประชาชนโดยไม่รู้ตัว

สรุปนี่คือประชาธิปไตยหรือสินค้ากันแน่?

ข้อมูลหนังสือ