จริยธรรมทางธุรกิจที่ล้มสลายไม่เป็นท่า ส่วนใหญ่มักมาจากการกระทำที่ไร้จริยธรรมของผู้บริหารองค์กรระดับสูง

ข้อมูลหนังสือ