รวมข้อเขียน จาก "ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร" ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารวิภาษา และในคอลัมน์ 180 วิถีทัศน์ ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุกิจ ซึ่งเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของการสัมผัสส่วนเสี้ยวในงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงความซับซ้อนแตกต่างของชีวิต ช่วยแปรความหงุดหงิด โกรธ เศร้าหมอง มาสู่ความตื่นเต้นที่จะเปิดประตูบานใหม่ๆ ทำให้ทุกที่กลายเป็นสนาม และทำให้ชีวิตธรรมดา กลายเป็นชีวิตที่มีมิติน่าสาละวนสนทนามากกว่าที่คิด

ข้อมูลหนังสือ