ความคิดแรกเริ่มที่จะจัดทำหนังสือภาพ “คนเสื้อแดง” เกิดขึ้นไม่นานภายหลังเหตุการณ์ “ล้อมปราบ” ใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2553 เป้าประสงค์ส่วนหนึ่งคือ เพื่อช่วยระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานแสวงหาข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์เดือน เม.ย.-พ.ค. 2553 ซึ่งจนถึงวันนี้ยังคงถูกควบคุมโดยฝ่ายผู้กุมอำนาจรัฐและถูกครอบงำโดยสื่อมวลชนกระแสหลัก และส่วนหนึ่งก็เพื่อชำระบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างกรีดฝังอยู่ในใจ ทั้งในฐานะประจักษ์พยานต่อ “ภาพ” ตรงหน้า ทั้งในฐานะผู้ร่วมชะตากรรม

ในฐานะผู้จัดพิมพ์ เราขอนุญาตไม่ระบุว่าผู้อ่านจะได้เห็นอะไร หรือจะได้อ่านอะไร อย่างเฉพาะเจาะจงจากหนังสือเล่มนี้ คงเป็นการดีกว่าไม่น้อยหากจะปล่อยให้ภาพและตัวอักษรที่ปรากฏได้สนทนากับแววตาและมุมมองของผู้อ่านเสียเอง

อย่างไรก็ดี มีคำเตือนที่จำต้องบอกกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วย กล่าวคือ เราไม่ขออ้างว่าสารที่ปรากฏต่อสายตาของผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นกลาง บริสุทธิ์ ปราศจากความคิดความอ่านหรือความโน้มเอียงทางการเมืองใดๆเจือปน ต่างจากที่ช่างภาพ นักเขียน ศิลปิน นักข่าว สื่อสันติภาพ ฯลฯ มักชอบประกาศเพื่อรับรองความดีความงามของผลงานและยกฐานะความชอบธรรมของตนท่ามกลางความขัดแย้งอย่างถึงรากของสังคมการเมืองไทย

อย่างน้อยที่สุด ผู้อ่านพึงตระหนักว่า รูปถ่ายแต่ละภาพไม่ได้สะท้อนความจริงสมบูรณ์ของแต่ละช่วงเหตุการณ์นั้นๆ รูปถ่ายที่นำมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ต่างมีตัวตน ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ตำแหน่งแห่งที่ และมุมมองของช่างภาพ ปรากฏอยู่ “ข้างหลังภาพ” ทั้งสิ้น รูปถ่ายเหล่านี้ยังได้ผ่านกระบวนการคัดสรร เรียบเรียง จัดวาง และใส่คำบรรยายเสียด้วยอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้ สำหรับผู้สนใจ “ชีวิต” และ “การต่อสู้” ของคนเสื้อแดง ภาพที่ท่านจะได้เห็นยังคงจำกัดอยู่เฉพาะในบางมิติด้วยข้อจำกัดของรูปถ่าย พื้นที่ เวลา และโครงเรื่องของหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่มีแกนกลางอยู่ที่ลำดับการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญๆ ในกรุงเทพฯของคนเสื้อแดงหลังรัฐประหาร 19 กันยายา 549 ถึง 19 พฤษภาคม 2553 เท่านั้น มีภาพ “ชีวิต” และ “การต่อสู้” ของคนเสื้อแดงอีกจำนวนมาก หลากหลายมิติที่เราควรได้เห็นและทำความเข้าใจ แต่ยังไม่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ อาทิเช่น ภาพการเคลื่อนไหวในพื้นที่ย่อยๆในชุมชน ในโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งในเขตเมืองและชนบท ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างหลากหลายกันไป ภาพการใช้ชีวิตประจำวันของคนเสื้อแดง และภาพการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาที่เชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งขัดแย้งกับการต่อสู้ทางการเมืองระดับชาติ รวมถึงภาพชะตากรรมของมวลชนภายหลังศึกทางการเมืองแต่ละชั่วขณะยุติเสร็จสิ้นลง

สุดท้ายขอแจ้งว่า รายได้จากการขายหนังสือเล่มนี้จะมอบให้แก่ “ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเดือน เม.ย. – พ.ค. 53 (ศปช.)” ฟ้าเดียวกัน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนสามารถจัดทำหนังสือ 19 -19: ภาพ ชีวิต และการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจาก 19 กันยา ถึง 19 พฤาภา 53 ออกมาได้สำเร็จ โดยเฉพาะคุณทรงวุฒิ พัฒนศิลาพร บรรณาธิการภาพและเจ้าของภาพถ่ายจำนวนมากในเล่มนี้ เช่นเดียวกับช่างภาพคนอื่นๆ ได้แก่ คุณนันทชัย สามะพุทธิ คุณธนวัฒน์ ลิมปนเทวินทร์ คุณปรเมศวร์ วงศ์สุรีย์ คุณมินทร์ฐิตา วงศ์สุวัฒน์ คุณกานต์ ทัศนภักดิ์ คุณอุเชนทร์ เชียงเสน คุณบัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล คุณกานต์ ยืนยง คุณคำเกิ่ง แห่งทุ่งหมาหลง คุณ 02392 เรดเอิร์ท คุณคิม ประชาไท คุณแจ๊ค สกายวอล์คเกอร์ คุณพระอินทร์ คุณดิว วโรดม คุณช่างภาพนิรนาม และคุณชิม คุณแมวอ้วนอ้วน คุณอาร์คแมน คุณหงส์ศาลาแดง จากไทยฟรีนิวส์ ซึ่งทั้งหมดมอบภาพถ่ายให้โดยไม่ถามถึงค่าตอบแทน รวมทั้งขอขอบคุณคุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ สำหรับ “บทนำ” ของหนังสือ

ข้อมูลหนังสือ