“ข้าพเจ้าจึงถามตัวเองอยู่เนืองๆ ว่า ตัวเองยังมีศักยภาพอยู่อีกไหม เพื่อจะอุทิศตนเพื่อคนยากไร้เหล่านี้ อย่างน้อยถ้ากำลังกายไม่แข็งแกร่งพอ ก็น่าจะใช้เสียงหรือข้อเขียนปลุกระดมให้บังเกิดผู้กล้า ซึ่งน่าจะท้าทายโครงสร้างทางสังคมอันอยุติธรรมนี้ให้ปลาสนาการไป หรืออย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขสำหรับสรรพสัตว์ได้บ้างกระมัง”

— ส. ศิวรักษ์

ข้อมูลหนังสือ