หาใช่ดักแด้ ฉันชักใยตนเองด้วยรอยยิ้มที่มองไม่เห็น บางส่วนจาก "รอยยิ้มที่มองเห็น ผ่านความมืด"

เลื่อย - 20 เรื่องสั้นคัดสรรจาก 44 เรื่องสั้นในก้นกรองกล่อมเกลา

ข้อมูลหนังสือ