ปลุกพลังเงียบที่หลับไหล ให้ตื่นขึ้นมาผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้า เลือกดำเนินชีวิตแบบมองโลกในแง่กว้าง ฝึกตบะชีวิตให้อยู่เหนือความวุ่นวาย

ข้อมูลหนังสือ