การทำให้คนอื่นชอบถือเป็นความฉลาดและความสามารถอย่างหนึ่ง หากบอกว่าความรู้และทักษะมากมายที่พวกเราร่ำเรียนมาเป็น "ความรู้จากหนังสือ" ถ้าอย่างนั้น การทำให้คนอื่นชอบก็อาจเรียกได้ว่าเป็น "ความรู้จากความรู้สึก"

บางคนมีความรู้แต่ไม่ได้เติบโตเท่าที่ควร นั่นไม่ใช่เพราะเขาขาด "ความรู้จากหนังสือ" แต่ขาด "ความรู้จากความรู้สึก" ต่างหาก หากมีความรู้ความสามารถแต่ไม่รู้จักควบคุมความรู้สึกของตัวเอง ไม่รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไร ไม่รู้วิธีเข้าหาคน ไม่รู้ว่าจะทำให้อีกฝ่ายไว้วางใจได้อย่างไร ถ้าอย่างนี้เขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน...

ข้อมูลหนังสือ

  • 120 วิธีทำให้คนอื่นชอบ
  • ผู้เขียน: หลิว หย่ง เซิง
  • สำนักพิมพ์: วารา
  • จำนวนหน้า: 220 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786168158241