เดรัจฉาน รวมเรื่องสั้น Indy Short Story Award ครั้งที่ 2 เป็นการรวมเรื่องสั้นของนักเขียนรุ่นใหม่ งานเขียนที่มีความแปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากจะเน้นที่งานเขียนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการวิจารณ์ เพราะเชื่อมั่นว่า นักอ่าน คือคนสำคัญที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าแก่วงการวรรณกรรมอย่างแท้จริง

      Indy Short Story Award จึงเป็นการประกวดเรื่องสั้นรางวัลแรกในประเทศไทยที่มีการเผยแพร่ต้นฉบับแก่สาธารณชนทางอินเทอร์เน็ตในระหว่างการประกวด และมีการวิจารณ์งานแต่ละชิ้นอย่างจริงจังและจริงใจอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • เดรัจฉาน
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 182 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786168132074