เด็กหนุ่มผู้ไม่รู้จะไปทางไหน เกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง ดำรงชีวิตแบบชนชั้นกลาง ไขว่คว้าหาจุดหมาย สุดท้าย เขาจะเลือกอะไร

"ผมไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากตัวตลก”
“ผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่จริงจัง เคร่งขรึม มีความคิด ประสบการณ์ที่ทำงานผ่านมา ผมพบว่าตัวเองเป็นอย่างนั้น”
“แต่ไม่ใช่กับที่นี่”

ข้อมูลหนังสือ

  • คำสารภาพของมนุษย์เงินเดือน
  • ผู้เขียน: อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 252 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2560
  • ISBN: 9786168132005