จักรวาลอยู่ที่ไหนกันเล่าปริศนาฝังอยู่ที่มุมใดกันหรือ ความลัลจะมีวันได้เผยตัวตนออกมาหรือไม่ ไม่หรอก...หากใจของผู้ค้นไม่เปิดรับมันไว้

อาริสโตเติลกับดันเต...สองชีวิตที่แทบจะแลกให้กันได้ ความรักอันสวยงามเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งเกือบจะสูญเสียมันไปแล้ว 

แหงมองฟ้าสิ แล้วอย่าลืมก้มดูใจเรา ควานหาความรู้สึกนั้น...และเมื่อนั้นมันจักไขปริศนาจักรวาล

ข้อมูลหนังสือ